ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   

   Στην περιοχή του δήμου Θεραπνών δεν λειτουργούν ιδιαίτερα μεγάλες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές  είναι ατομικές ή ομόρρυθμες.

Πλατάνα Γκοριτσά Χρύσαφα Κεφαλάς Σκούρα Αγιοι Ανάργυροι

ΠΛΑΤΑΝΑ

ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦ.

Ασβεστοποιία .

ΤΗΛ:07310-77388

ΑΦΟΙ ΠΑΝ. ΣΩΤΟΥ ΟΕ

Βιοτεχνία επεξεργασίας γλυκών κουταλιού.

ΤΗΛ:07310-77201

ΤΟΥΤΟΥΛΗΣ Σ. - ΤΟΥΤΟΥΛΗΣ Α. ΟΕ

Τυποποίηση και εμπορία ελαιόλαδου.

ΤΗΛ:07310-77315

ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΝΙΚΗΤΑ Ν.

Ελαιουργείο.

ΤΗΛ:07310-77315

ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σύγχρονη μονάδα κατεργασίας και εμπορίας ξύλου.

ΤΗΛ:07310-77520

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

Ι.Π. ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Σύγχρονη μονάδα τυποποίησης συσκευασίας & εμπορίας βρώσιμης ελιάς.

ΤΗΛ:07310-74100,74114 έως 17

ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝ.

Αρτοποιείο – εξαγωγές.

ΤΗΛ:07310-74270

Α. ΒΑΜΒΑΛΗΣ - Γ. ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΟΕ

Ξυλουργικές εργασίες.

ΤΗΛ:07310-74305, 74230

ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΟΥ ΜΕΛΛΙΣΑ ΔΗΜ.

Οικοτεχνία.

ΤΗΛ:07310-74297

 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.

Οικοδομικά υλικά

ΤΗΛ:07310-74200

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ.

Σιδηρουργείο

ΤΗΛ:07310-74101

ΧΡΥΣΑΦΑ

Π. ΜΠΟΥΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Λατομεία.

ΤΗΛ:07310-97326, 24328

 ΤΣΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σιδηρουργείο.

ΤΗΛ:07310-97277

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ.

Τυροκομείο .

ΤΗΛ:07310-97227

ΠΡΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝ.

Τυροκομείο εμπορία τυροκομικών προϊόντων.

ΤΗΛ:07310-97276

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΥΛ.

Οινοποιία Χρυσαφίνα.

ΤΗΛ:07310-97269,97266

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Ε

Μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου

ΤΗΛ:07310-97290 FAX:07310-97471

ΚΕΦΑΛΑΣ

ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ.

Ελαιουργείο Κεφαλά

ΤΗΛ:07310-77580

ΚΕΦΑΛΑΣ-ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε

Μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας ελαιοκομικών προϊόντων

Βιολογικής παραγωγής.

Τηλ:07310-77181 FAX:07310-77182

ΣΚΟΥΡΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Ελαιουργείο.

ΤΗΛ:07310-77307

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ.

Ξυλουργικές εργασίες.

ΤΗΛ:07310-77515

ΒΛΗΤΑΣ & ΒΑΚΑΣ & ΒΑΚΑΣ

Ελαιουργείο.

ΤΗΛ:07310-77370

ΚΟΥΝΑΒΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ.

Σιδηροκατασκευές - Αλουμίνια

ΤΗΛ:07310-77246

ΧΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤ.

Σιδηροκατασκευές - Αλουμίνια

ΤΗΛ:07310-77545

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ξυλουργικές εργασίες.

ΤΗΛ:07310-77393

GRECA TERRA

Μονάδα προώθησης προβολής και εμπορίας επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων.

Τηλ:07310-77356 FAX:07310-77500

ΒΛΗΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.

Ξυλουργικό εργαστήριο. Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση παραδοσιακών ξύλινων έργων.

ΤΗΛ:07310-77220

ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

Ελαιουργείο

ΤΗΛ:07310-74529