ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   

Μέσα σ’ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται οι θεσμοί και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, τα διαχειριστικά και τα οργανωτικά σχήματα παίρνουν νέες διαστάσεις και αποκτούν νέο περιεχόμενο, νέους προσανατολισμούς και νέες κατευθύνσεις.
Η θεσμοθέτηση του προγράμματος ¨ Ι. Καποδίστριας ¨για την ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί την ουσιαστική παρέμβαση για τη νέα χιλιετία.

Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζεται ως ο βασικότερος παράγοντας αξιοποίησης των σχεδίων ανάπτυξης και ως θεσμός που εδραιώνει ταυτόχρονα τη δημοκρατική δομή του κράτους διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για άμεση συμμετοχή και αποκεντρωμένη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Εθνικό επίπεδο.

Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενισχύεται με την τυπική θεσμοθέτηση της αρχής της εταιρικής σχέσης καθώς και με την ενεργότερη συμμετοχή των εκπροσώπων της σε θέματα προγραμματισμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών ενισχύσεων. 

Η συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η θεσμοθέτηση νέων οργάνων εκπροσώπησης άνοιξε νέους ορίζοντες για ενδυνάμωση της τοπικής εξουσίας και την αποκέντρωση του υδροκέφαλου κεντρικού κράτους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του Δήμου μας δίχως να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Αντίστροφα μιλώντας όμως για τον σύγχρονο κόσμο πρέπει να μιλήσουμε για την πατρίδα μας και κατ’ επέκταση για το Δήμο μας.

Είμαστε μέρος ενός ευρύτερου συστήματος. Είναι αρκετός καιρός που η οικονομία και η τεχνολογία καταργούν καθημερινά τα εθνικά σύνορα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε μακρινά σημεία της γης μπορούν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας.
Ο σύγχρονος κόσμος είναι βαθύτατα ανταγωνιστικός, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας είναι μπροστά μας, η αγορά κυριαρχεί, τα σύνορα γκρεμίζονται και μια καινούργια χιλιετία ανατέλλει. 
Την ίδια ώρα οι τεχνολογικές καινοτομίες σαρώνουν. Το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο, στα χέρια του πολίτη της νέας χιλιετίας και πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα, αφού θα αποτελέσει πρόκληση για τα επόμενα χρόνια.
Μέσα στον αχαλίνωτο ανταγωνισμό εμείς πρέπει να επιζήσουμε, ο Δήμος Θεραπνών να οργανωθεί και να γίνει βιώσιμος και λειτουργικός.

Η αναγέννηση της περιοχής οικονομικά, πολιτιστικά, τουριστικά θα γίνει με στήριξη από ελληνικά προγράμματα, (Ε.Π.Τ.Α.- Ενιαίο Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα) που με σωστό σχεδιασμό, με πολλή δουλειά, με επιμονή και διαφάνεια που με την υλοποίησή τους τελικός αποδέκτης θα είναι ο πολίτης.

Έχουμε επισημάνει ότι ο Δήμος μας είναι κατ΄εξοχή ορεινός-ημιορεινός- πεδινός.

Στον γεωργικό τομέα : Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Εδώ είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία έγιναν επενδύσεις (αρδευτικά έργα για βελτίωση και αύξηση της παραγωγής).Η βιολογική γεωργία άρχισε δυναμικά να αναπτύσσεται για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων , αλλά χρειάζεται ακόμη εκσυγχρονισμός του κλάδου με την εισαγωγή νέων παραγωγικών επενδύσεων. Επίσης ο Δήμος μας είναι ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ‘Τοπικό Σύμφωνο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο’ που στόχος της είναι η προβολή και προώθηση του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στον κτηνοτροφικό τομέα : Η κτηνοτροφία αποτελεί δεύτερη βασική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
Η μεταποιητική δραστηριότητα : άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται με την δημιουργία στα Χρύσαφα Οινοποιείου στην Γκοριτσά σύγχρονη μονάδα τυποποίησης συσκευασίας & εμπορίας βρώσιμης ελιάς και στον Κεφαλά Μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας ελαιοκομικών προϊόντων Βιολογικής παραγωγής. Πρόθεση και προγραμματική μας θέση είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής εξακολουθεί να στηρίζεται στα πρότυπα της δεκαετίας του ’60 και κυρίως τους θερινούς μήνες, όμως η περιοχή Αγριάνοι – Πολύδροσο(Τσίντζινα) διαθέτουν ασύγκριτα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού, αφού θα συνδυαστούν με το μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή.

Τα πολιτιστικά ζητήματα και η αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ