ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

   

 

Ο Δήμος Θεράπνων περιλαμβάνει:

Α. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα:

1.    Άγιοι Ανάργυροι

2.    Αγριάνοι

3.    Γκοριτσά

4.    Καλλονή

5.    Κεφαλάς

6.    Πλατάνα

7.    Σκούρα

8.    Χρύσαφα

Β. Τους Οικισμούς:

1.    Πολύδροσο (Τσίντζινα)

2.    Ζαγάνα

Γ. Την Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα

Εδρα

Γκοριτσά

 

Επικοινωνία

τηλ: +30 (731) 74400

e-mail: dimthera@otenet.gr

(Φωτο: το Δημαρχείο Γκοριτσάς)