ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

   

 

Ολοκληρωμένα Εργα Εργα σε Εξέλιξη Εγκεκριμένα Εργα - Μελέτες

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 1. Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ/Δ Καλλονής.
 2. Διαμόρφωση πλατείας Δ/Δ Καλλονής.
 3. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ/Δ Καλλονής.
 4. Προμήθεια κάδων στο Δήμο.
 5. Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ/Δ Κεφαλά.
 6. Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης.
 7. Διαμόρφωση Δημοτικού καταστήματος.
 8. Δρόμος προσπέλασης προς βοσκότοπο Ψαλτήρι.
 9. Εξοπλισμός Δημοτικού καταστήματος (προμήθεια επίπλων και κλιματιστικών).
 10. Δοκιμαστικές γεωτρήσεις στα Δ/Δ Χρυσάφων και Δ/Δ Αγριάνων.
 11. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ/Δ Αγριάνων.
 12. Τοίχος Αντιστήριξης πλατείας Δ/Δ Αγριάνων.
 13. Διαπλάτυνση δρόμου προς μοναστήρι Αγ. Τεσσαράκοντα.
 14. Διαμόρφωση πλατείας Σκούρας.
 15. Προμήθεια Γκρέιτερ, Φορτωτή εκσκαφέα φορτηγού, Πυροσβεστικού.
 16. Οργάνωση ημερίδας, βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία.
 17. Οργάνωση ημερίδας, παρουσίαση μελέτης διαχείρισης και εμπορίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών.
 18. Στελέχωση και λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεραπνών, έδρα  Δ/Δ Σκούρας – Παράρτημα Πολύδροσο (Τσίντζινα).
 19. Ασφαλτόστρωση δρόμου Σκούρας – Τραπεζοντής.

  

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 1. Βελτίωση δρόμου Γκοριτσάς –Καλλονής.
 2. Προστασία γεώτρησης από χείμαρρο Δ/Δ Πλατάνας.
 3. Μηχανοργάνωση Δήμου.
 4. Βελτίωση τμήματος δρόμου Σκούρα – Τραπεζοντή.

 

 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Επισκευή Δημαρχείου Δ/Δ Γκοριτσάς.
 2. Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων.
 3. Αναπλάσεις πλατειών.
 4. Αμοιβές Χειριστών Γκρέιντερ, Φορτωτή εκσκαφέα.
 5. Ανάδειξη Αρχαιολογικών και Ιστορικών μνημείων.
 6. Πέρασμα Πλατάνας.
 7. Μελέτη διαχείρισης και εμπορίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών.
 8. Μελέτη προώθησης αγροτικών προϊόντων.
 9. Οικιστική ανασυγκρότηση – Ανάδειξη και προστασία παραδοσιακού οικισμού Πολύδροσου, Αγριάνων, Αγ. Αναργύρων.